Valikko Sulje

TIETOSUOJASELOSTE

Tietotekniikka Haatasen markkinointi- ja asiakasrekisteriin sovellettava tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Tietotekniikka Haatanen
Rantatie 5
73600 KAAVI

Y-tunnus: 1829565-2

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Ville Haatanen, 050 309 9269, ville(at)haatanen.com

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Tietotekniikka Haatasen markkinointi- ja asiakasrekisteri.
Rekisterissä käsitellään asiakkaiden sekä mahdollisten asiakkaiden henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja verkkosivuston www.haatanen.com käyttökokemuksen parantamiseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää markkinointiin.

Käsittelyperusteena on markkinoinnin osalta asiakkaan suostumus ja asiakassuhteen hoidon osalta asiakkaan ja Tietotekniikka Haatasen välisen sopimuksen täytäntöönpano.

Voimme tarvittaessa lähettää asiakkaalle sähköisiä suoramarkkinointiviestejä tämän suostumuksen perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö
Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti- ja osoitetietoja.
Evästeiden avulla saamme tietoja sivulla vierailijoista. Tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme.
Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun markkinoinnin toteuttamiseen (remarketing), jonka seurauksena asiakas voi nähdä kohdennettua mainontaa esimerkiksi Facebookissa. Emme luovuta tietoja kolmansien osapuolten markkinointikäyttöön.

Asiakkaasta eli rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan (yksityishenkilö tai yritys) nimi, sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot
 • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. palautteet, sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit)
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot www.haatanen.com verkkosivustolla
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. kilpailut)
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot.

6. Rekisterin tietolähteet
Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä. Keräämme siis henkilötiedot pääasiassa asiakkaalta itseltään. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.

7. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

Joidenkin palveluiden osalta tai niihin liittyen voidaan käyttää kolmatta osapuolta yhteistyössä palveluiden tuottamiseksi. Tällaisessa tapauksessa yhteystiedot voidaan luovuttaa kolmannen osapuolen yhteistyötaholle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihin EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloissa. Siirrot toteutetaan asian- ja lainmukaisesti henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja siirretään EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai
 • olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Kunnioitamme henkilötietojen luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu mm. palomuurilla ja salasanoilla suojattuun tietokantaan.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit halutessasi ilmoittaa Tietotekniikka Haataselle jos haluat estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
  vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Oikeuksiasi koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Tietotekniikka Haatanen
Rantatie 5
73600 KAAVI

ville(at)haatanen.com

Tietotekniikka Haatanen vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Tietosuojaselostetta voidaan muuttaa ja päivittää. Voimassa oleva tietosuojaseloste on nähtävissä näillä verkkosivuilla.